Freestyle Libre - urządzenie nie tylko do pomiaru cukru

gru14

Freestyle Libre - urządzenie nie tylko do pomiaru cukru

Odbiornik Freestyle Libre to urządzenie wielofunkcyjne. Na co dzień każdy użytkownik stosuje go do pomiarów poziomu cukru poprzez skanowanie sensora. Niewielu jednak pamięta z instrukcji i zdaje sobie sprawę że odbiornik Freestyle Libre może także posłużyć do pomiaru ciał ketonowych w warunkach domowych BEZPOŚREDNIO Z KRWI. Dzięki temu bardzo szybko można sprawdzić czy mamy do czynienia z kwasicą. Jest to nie porównywalnie szybsza i bardziej dokładna metoda niż badanie ciał ketonowych z moczu. Nie jest wymagana żadna zmiana ustawień, wystarczy włożyć pasek i nanieść kroplę krwi. Jak interpretować wynik?

Powyżej 1,5 mmol/l
Kiedy wyniki pomiaru stężenia ciał ketonowych we krwi są wyższe niż 1,5 mmol/l a poziom stężenia glukozy we krwi przekracza 300 mg/dl, może to oznaczać pojawienie się cukrzycowej kwasicy ketonowej. Natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

Między 0,6 a 1,5 mmol/l
Kiedy poziom stężenia ciał ketonowych we krwi znajduje się w przedziale 0,6-1,5 mmol/l, a poziom stężenia glukozy we krwi jest wyższy niż 300 mg/dl, może to wskazywać na pojawienie się problemów wymagających pomocy medycznej. Zastosuj się do wskazówek swojego lekarza diabetologa dotyczących stosowania insuliny i przyjmowania dodatkowych płynów.


Poniżej 0,6 mmol/l
Wyniki poniżej 0,6 mmol/l są w normie. Przestrzegaj zaleceń lekarza zanim wprowadzisz jakiekolwiek modyfikacje do zaleconego sposobu leczenia.

* redakcja merytoryczna dr n. med. Bogumił Wolnik, diabetolog

Więcej informacji można znaleźć także na stronie www.kwasica.pl

gru  14